Mycomedica

MEDICINÁLNE HUBY A RAKOVINA 1.část

           

Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc..jpg
MEDICINÁLNE HUBY A RAKOVINA I.
 
Celý svet obchádza strašidlo rakovina, choroba stará ako ľudstvo samo. V posledných rokoch však jej výskyt značne stúpa a moderná lekárska veda nie je zatiaľ schopná problém vyriešiť. Ročne vo svete ochorie na túto chorobu asi 20 miliónov ľudí. Dĺžka prežitia pacientov závisí od druhu nádorového bujnenia, zasiahnutých orgánoch, vývojovom štádiu choroby a mnohých ďalších faktorov. Na Slovensku (2007) dostane rakovinu každý tretí človek a z nich každý štvrtý na túto chorobu zomrie. Po kardiovaskulárnych ochoreniach je u nás rakovina druhou najčastejšou príčinou úmrtia, pretože na ňu ročne zomiera asi 28 tisíc ľudí.
  Poznáme mnoho vplyvov, ktoré priamo alebo nepriamo vznik a rozvoj choroby ovplyvňujú, napr. dedičná záťaž, negatívny vplyv podmienok prostredia, fajčenie, nevhodné stravovacie návyky, stres a pod. No mnoho zásadných vecí, ktoré iniciujú rakovinu, nám zostáva stále utajených, preto aj výsledky liečby nie sú vždy uspokojivé.
Ázijské medicíny, predovšetkým tradičné čínska a japonská, už po tisícročia používajú na liečbu rôznych chorôb, vrátane rakoviny, miestne huby. Tie okrem základných stavebných látok obsahujú množstvo výnimočných zlúčenín, tzv. sekundárnych metabolitov, u ktorých sú preukázané liečivé účinky, a to aj v súvislosti s nádorovými ochoreniami. V poslednom období sa na našom trhu objavil rad prípravkov z rôznych druhov húb. Pokiaľ ide o kvalitu, neostáva nám, než výrobcom dôverovať. Oveľa účinnejšie sú však vždy extrakty, ako kapsuly alebo tablety obsahujúce iba biomasu.
Medzi najvýznamnejšie látky patria špecifické hubové polysacharidy. Najčastejšie sú zložené z glukózy a nazývajú sa glukány. Z heteroglykánov a ostatných polysacharidov sú to napríklad krestín, LEM alebo polysacharid K, GPP, GPS a iné, ktoré majú pozitívny vplyv na náš zdravotný stav. Majú okrem iného schopnosť stimulovať nešpecifické rezistencie voči nádorom aj radiačnému poškodeniu a sú účinným prostriedkom v boji s rakovinou. Sú však aj výraznými antioxidantmi. Zloženie týchto látok a ich zdravotný účinok bol podrobne opísaný už v príspevkoch Antioxidanty a huby alebo Hubové polysacharidy.
Bežnými látkami obsiahnutými v hubách sú aj terpény, ktoré zahŕňajú takmer 25 000 rozličných zlúčenín. Delia sa podľa počtu stavebných molekúl do niekoľkých skupín, z ktorých sú pre nás významné triterpenoidy, obsiahnuté práve v hubách.  Medzi ne patrí až 4000 látok, a to nielen vlastné triterpenoidy, ale aj fytosteroly, saponíny a iné. Pokiaľ ide o rakovinu, ich liečebné pôsobenie spočíva hlavne v imunomodulačných a vlastných protirakovinových účinkoch.
  Ďalšími aktívnymi látkami v mnohých hubách sú lektíny. Ide o veľkú skupinu bielkovín schopných viazať určité štruktúry obsahujúce voľné aj viazané cukry, napr. polysacharidy alebo glykoproteíny. Zúčastňujú sa mnohých dejov, kde je nutné špecifické rozpoznávanie, napríklad pri imunologických reakciách, vzájomných vzťahoch medzi patogénom a hostiteľom a pod. Lektíny tlmia rast nádorových buniek, osobitne pri leukémii, a to tak, že blokujú syntézu určitých bielkovín, ale majú aj antimikrobiálne účinky. Na druhej strane môžu pôsobiť aj negatívne, lebo sú schopné zrážať červené krvinky a vo veľkom množstve pôsobia antinutrične.
Lovastatín (mevinolín, monacolín K) patrí do skupiny statínov. Je účinný v metabolizme cholesterolu, chráni pred vznikom infarktu myokardu, má protialergické účinky a pôsobí protinádorovo. Výskumné štúdie preukazujú výrazný vplyv na potlačenie niektorých typov nádorov, ako sú napr. hepatóm alebo sarkóm S 180, ale aj rakovina prostaty a hrubého čreva.
  Samostatnú kapitolu tvoria cytostatiká. Sú to látky, ktoré sa používajú na liečbu nádorových ochorení a ich úlohou je zastaviť rast nádorových buniek. Z húb sem patria látky ako hadacidín, kyselina chagová, lentinan, betulín a i. Významnú úlohu majú v protinádorovej liečbe aj vitamíny, ktoré často aj v malých dávkach ovplyvňujú správnu činnosť celého organizmu. Huby patria medzi významný zdroj vitamínov skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, niekedy aj B12), ale aj vitamínu E a K. Obsiahnutý steroid ergosterol je provitamínom vitamínu D2.
  Významnou látkou obsiahnutou v hubách sú enzýmy. Ide o bielkoviny, ktoré sú schopné v malom množstve výrazne urýchliť priebeh určitej biochemickej reakcie v tele. V hubách je ich obsiahnutý celý rad, predovšetkým superoxiddismutáza, ktorá je významným ochranným činiteľom pred voľnými radikálmi, spolu s peroxidázou a katalázou, ktoré okrem iného rozkladajú karcinogénny peroxid vodíka. Všeobecne zvyšujú antioxidačnú aktivitu, užívajú sa pri liečbe rakoviny a ďalších chorôb. Uvedené enzýmy sa nachádzajú takmer výhradne v podhubí.
  O množstve a zastúpení minerálnych látok rozhoduje nielen druh huby, ale aj podmienky prostredia, najmä miesto rozšírenia a charakter pôdy. Zastúpené je hlavne veľké množstvo draslíka, ktorý výrazne ovplyvňuje náš zdravotný stav, ale aj mikroprvky ako meď, zinok, jód, horčík, lítium, fluór, chróm, mangán, molybdén a iné. Úplne mimoriadny je obsah veľmi cenného selénu, ktorého môže byť až 100 krát viac ako v zelených rastlinách. V niektorých druhoch je však obsiahnuté aj germánium s protirakovinovými účinkami.
  Na druhej strane si treba uvedomiť, že huby sú schopné z okolitého prostredia prijímať aj ťažké kovy, najmä ortuť, olovo a kadmium, ktoré rozhodne ľudskému zdraviu neprospievajú. V prípade liečivých preparátov však nebezpečenstvo nehrozí, pretože prevažná väčšina týchto húb sa pestuje na špecifických substrátoch, a to v umelom prostredí (v pestiarniach).
  Na túto všeobecnú časť bude nadväzovať ďalšia rozprava, v ktorej sa podrobnejšie zoznámime s protirakovinovými účinkami vybraných druhov húb.

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. je významný český špecialista na ázijské liečivé rastliny a odborný konzultant MycoMedica 
 

Gdzie można kupić nasze produkty?

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej


Wystarczy sprawdzić u najbliższego sprzedawcy, dystrybutora lub apteki nasze produkty.
WYŚWIETL NAJBLIŻSZYCH DYSTRYBUTORÓW