Mycomedica

Hubové polysacharidy. prof. Ing. PAVEL VALÍČEK, DrSc.

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

           
Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc..jpg
Huby sú neoddeliteľnou súčasťou našej živej prírody a ich pestovanie v posledných desaťročiach tiež jedným z dôležitých odvetví poľnohospodárskej výroby. Ľudia mnoho z nich využívali nielen ako potravinu, ale aj pre ich liečivé účinky už v  dávnoveku, a to v mnohých oblastiach sveta. Starí Egypťania už 3000 rokov pred n. l. považovali huby za posvätné, pretože vedeli, že predlžujú život. Aj pri múmii „ľadového muža“ Öetziho, starej 5000 rokov a nájdenej v zachovalom stave v ľadovci na hraniciach Talianska a Rakúska, sa našli sušené huby. Najstaršie písomné zmienky o liečivých účinkoch húb pochádzajú z doby pred piatimi tisícmi rokmi z Indie. Všetky tieto skutočnosti ukazujú, že v dávnej minulosti boli v rôznych častiach sveta huby predmetom mimoriadneho záujmu človeka. Napríklad Japonci zistili, že u nich žijúce opice netrpeli nikdy rakovinou, vysokým krvným tlakom ani diabetom, pretože v prírode zbierajú a jedia hubu shii-takee. Preto sa tiež vybrané druhy húb v boji proti rakovine najviac využívajú v Číne, Japonsku, Kórei a Rusku.
Mnohé huby, hlavne drevokazné, totiž obsahujú dôležité látky s výraznými liečivými účinkami. Ide o špecifické polysacharidy najčastejšie zložené z glukózy, ktoré sa nazývajú glukány. Okrem húb sú však glukány obsiahnuté tiež v pivovarských a pekárenských kvasinkách, v obilí a morských riasach. Vyrábajú sa napríklad z produktov kvasinky pivnej, Saccharomycetes cerevisiae. Na Západe ich získavajú hlavne vďaka konzumácii piva a chleba, na Východe sú zdrojom glukánov predovšetkým huby. Ale pri všetkých týchto potravinách je množstvo glukánov obmedzené, navyše tepelnou úpravou dochádza k rozkladu účinných látok, a tým k  ich znehodnoteniu. Preto sa na   ich získavanie používa predovšetkým šetrná metóda riadenej extrakcie za studena.

Glukány sa rozlišujú podľa glykosidickej väzby, čo je vyjadrené číslami a podľa ďalších vlastností sa zaraďuje do dvoch foriem, ktoré sú označené ako alfa a beta. Vznikajú silno vetvené makromolekuly, ktoré majú obrovskú schopnosť pojať a preniesť značné množstvo informácií. Najrozšírenejšie hubové glukány súβ-(1, 3)-D-glukány, β-(1, 6)-D-glukány a α-(1, 3)-D-glukány. Pritom väzba (1, 6) je menej účinná a alfa glukány majú všeobecne nižšiu aktivitu.
Okrem uvedených glukánov môžu hubové polysacharidy obsahovať v molekule mimo glukózy aj iné monosacharidy, napr. arabinózu, xylózu, galaktózu a pod. a nazývajú sa heteroglykány. Z nich a ostatných polysacharidov sú to napr. krestin, polysacharid K, GPP, GPS a pod., ktoré majú takisto pozitívny vplyv na náš zdravotný stav.
Glukány sa teda od seba odlišujú postrannými reťazcami, ktoré sú špecifické pre jednotlivé druhy húb. Napríklad pri hlive ustricovej (Pleurotus ostreatus) ide o pleuran, pri húževnatci jedlom (Lentinula edodes) lentinan atď.
            Tieto hubové polysacharidy sú modifikátormi biologickej reakcie (BRM) a pomáhajú ľudskému telu adaptovať sa na rôzne nepriaznivé podmienky prostredia. Neútočia na rakovinové bunky priamo, ale aktivujú imunitné systémy organizmu. Zvyšujú aktivitu protinádorových buniek až stonásobne a zabraňujú rastu samotného nádoru. Indukujú tvorbu interferónu, aktivujú bunky zaisťujúce obranyschopnosť organizmu, t. j. mikrofágy a makrofágy, leukocyty a T-lymfocyty.
Pritom makrofág je bunka schopná pohlcovať a zničiť (fagocytózy) cudzorodý materiál, vrátane mikroorganizmov. Plní i ďalšie dôležité úlohy pri riadení imunity. Vzniká z monocytu, čo je osobitá biela krvinka (leukocyt). Tento monocyt je schopný opustiť krvné riečisko, preniknúť do miesta zápalu alebo infekcie a zmeniť sa na makrofág, ktorý likviduje patogény. Okrem toho, že sa podieľa na obrane organizmu proti infekcii, má aj ďalšie významné funkcie v činnosti imunitného systému.
            Makrofágy neustále kolujú orgánmi tela s cieľom nájsť a zlikvidovať všetko cudzie. Práve glukány dokážu makrofágy stimulovať k maximálnej činnosti, ktorá sa prejavuje ich vyššou odolnosťou voči infekcii a rýchlejším množením. Okrem týchto aktivačných účinkov na makrofágy zachytávajú glukány i voľné radikály a obmedzujú škodlivý vplyv ultrafialového a röntgenového žiarenia.
            Lymfocyt je druh bielej krvinky, ktorý sa významným spôsobom podieľa na obranyschopnosti organizmu. K základnej funkcii T-lymfocytov patrí predovšetkým regulácia ostatných buniek zúčastňujúcich sa na imunitnej odpovedi a likvidácii choroboplodných zárodkov, prípadne i vlastných nakazených buniek. Okrem tohto lymfocytu sú v organizme zastúpené i B-lymfocyty, ktoré sa premieňajú na plazmatické bunky tvoriace protilátky (imunoglobulíny). Lymfocyty v organizme prežívajú mnoho rokov a tvoria tzv. pamäťové bunky, ktoré v sebe majú v  zakódované stretnutie s cudzorodou látkou a sú schopné proti nej opätovne zasahovať.
Glukány teda výrazne zvyšujú prirodzenú imunitu a tým preventívne pôsobia proti mnohým chorobám. Sú účinným prostriedkom v boji s rakovinou, kardiovaskulárnymi chorobami, astmou, artritídou, chronickými zápalmi, ekzémami i ďalšími kožnými chorobami. Ako podporný prostriedok sa používajú pri chrípkach, angínach a nachladení, ale tiež pri zlomeninách a opuchoch. Znižujú hladinu cukru a cholesterolu v krvi, upravujú krvný tlak, regenerujú pečeň a pankreas, zlepšujú a upravujú črevnú peristaltiku. Zároveň zvyšujú fyzickú a psychickú kondíciu, sú vhodným prostriedkom proti stresu.
            Najcennejšia je však protinádorová aktivita β-1,3-D glukánu kombinovaná s ďalšími liekmi, ktorá spočíva v posilnení imunitného systému organizmu. Zvýšením imunity má telo dostatok síl nádor nielen zakonzervovať, ale často i zničiť. Navyše pri glukánoch pôsobí tzv. synergický efekt, ktorý násobí účinky jednotlivých liečebných metód, zlepšuje vstrebávanie účinných látok v organizme a tým i zlepšuje celý efekt liečby.
 
 
prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. je významný český špecialista na ázijské liečivé rastliny a odborný konzultant MycoMedica

(Upravené podľa knihy Valíček “Houby a jejich léčivé účinky“, vydalo vydavateľstvo Start Benešov v roku 2011)

Gdzie można kupić nasze produkty?

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej


Wystarczy sprawdzić u najbliższego sprzedawcy, dystrybutora lub apteki nasze produkty.
WYŚWIETL NAJBLIŻSZYCH DYSTRYBUTORÓW